Info

TJEJKERS MC 
Vår policy är att fungera som en kamratgrupp,vi ska inte förväxlas med en vanlig MC klubb.
Vi har en märkesskyddad logga, där färg, form och placering, accepterades av gruppen år 2000.
Loggan finns som tygmärke, brodyr och transparent dekal.

Vi verkar genom att 
– ingen styrelse, stadgar eller medlemsavgifter förekommer.
– ett aktivt deltagande fordras för att finnas på mejllistan.
– vi är kvinnor och tycker om kombinationen kultur/ MC-åkning.
– vi tar del av nya gällande trafikbestämmelser och avrostning.
– vi använder huvudet vid all körning.
– inga sambos, män eller barn är med på våra aktiviteter.

Vi har en alkomätare som samtliga deltagare vid turer med övernattning varje morgon skall blåsa i för att vi alla skall vara trygga med att det är ok att köra. Vi blåser strax innan avfärd vid våra hojar.

Vi satsar på en gemensam aktivitet varje torsdag under mc-säsongen och två ggr/månad under vinterhalvåret, samt en helgaktivitet under året.

– Kördag är torsdagar, gärna att någon som har en idé om resa som kan presenteras via media eller på plats. Vi jobbar på att göra en bank med färdiga turer som skapas av medlemmarna i klubben.

Vi sponsrar i första hand avrostningen och föråkarengagemang Tjejvättern

Medlemmar:
– Antal: 24 st

Kontakta oss via mail: tjejkers@gmail.com